Resiliens

Vill du veta mer om hur vi kan göra vårt samhälle mindre sårbart och mer resilient? Vi erbjuder kurser och föredrag i detta ämne. Håll utkik på vår Aktuellt-sida!

Kontakt